Web Site Osnovne Škole Brčanska Malta je napravljen datuma 28.03.2009 godine.

Web Site je kreiran od strane učenika Amer Hadžihasanović-a.

Web Siteu su također pripomogli Nedim Srabović i Edin Hasanović.

Također među pomagateljima se našao i Emir Hadžihasanović.