MENADŽMENT ŠKOLE

Hečimović Husejin-direktor

Nurkanović Mevlida-pedagog

Baćevac Nedima-sekretar

Alić Zijada-knjigovodstveni radnik

Žilić Emina-Bibliotekar

SPISAK NASTAVNOG OSOBLJA RAZREDNE NASTAVE

Hasić Merima-nastavnica razredne nastave

Brakić Senada-profesorica razredne nastave

Melkić Sadeta-nastavnica razredne nastave

Avdić Fikreta-nastavnica razredne nastave

Hadžihasanović Negra-nastavnica razredne nastave

Avdić Magdalena-nastavnica razredne nastave

Grgić Lutka-nastavnica razredne nastave

Agić Safija-profesorica razredne nastave

Mičanović Sabira-profesorica razredne nastave

Duvnjaković Svetlana-profesorica razredne nastave

Petrović Ljiljanka-nastavnica razredne nastave

Šabanović Šajka-nastavnica razredne nastave

Kovačević Nevzeta-nastavnica razredne nastave